Series 9 – Çalışma sonuçları

Series 9 – Çalışma sonuçları

Reklam mesajlarını destekleyecek araştırma sonuçları: “Son derece rahat, üç günlük sakallar üzerinde test edilmiş dünyanın en verimli tıraşı/tıraş makinesi.”

“Dünyanın en verimli tıraş makinesi” veya “Son derece rahat, üç günlük sakallar üzerinde test edilmiş dünyanın en verimli tıraşı” reklam mesajlarını desteklemek üzere dört adet araştırma (bundan böyle: araştırmalar 1–4) Stuttgart, Almanya’daki ipi “Institute für Produkt-Markt-Forschung” kurumunda gerçekleştirilmiş olup Braun Series 9 tüketiciler tarafından dört adet rakip tıraş makinesine kıyasla sübjektif olarak test edilmiştir. “Tıraş verimliliği” terimi, tıraş makinesinin her hareket/birim zaman başına giderdiği kıl uzunluğunu ifade eder; “cilde karşı naziklik”, tıraş sırasında ve sonrasındaki cilt tahrişi seviyesini yani tıraşın ne kadar rahat olduğu ifade eder.

Test edilen rakip cihazlar, aşağıdaki rakiplere ait üstün kaliteli tıraş makineleri olmuştur: Philips, Panasonic ve Remington – iki adet döner tıraş sistemi (Philips Series 9000 yeni modeli (9711) ve Remington HyperFlex) ve iki adet lineer salınımlı tıraş sistemi (Panasonic Lamdash 5 yeni modeli (ES-CLV9A) ve Remington SmartEdge Pro).

Çalışma 1

Braun Series 9 (9090cc) ve Philips Series 9000 yeni modeli (9711) arasında tüketici kullanımı testinde karşılaştırma (test no.: M165023)

Testin hedefi:

Braun Series 9 ve Philips Series 9000 yeni modelinin tüketici kullanımı testinde tıraş performansı ve cilde karşı nazikliği açısından karşılaştırılması. Bu testte, tıraş süresinin ölçülmesine ve test katılımcılarının tıraş olma performansı nitelikleri ve cilde karşı naziklik üzerindeki kişisel algılarına odaklanılmıştır.

Test açıklaması:

Yer: ipi Institute für Produkt-Markt-Forschung in Stuttgart
Zaman aralığı: 4 Mayıs 2016 - 30 Haziran 2016
Test katılımcıları: 18 ile 65 yaşları arasında, sakalı olmayan, haftada en az üç veya dört kez tıraş olan ve bir tıraş makinesi için 150 Euro ödemeye hazır olan 107 adet erkek.
Test paneli, evde %51 döner tıraş sistemi ve %49 lineer salınımlı tıraş sistemi kullanan kişiler karıştırılarak oluşmuştur. Test üç günlük sakal ve 24 saatlik sakal üzerinde yürütülmüştür.
Test tasarımı: Test tıraşı, testi gerçekleştiren kurumda, bir test yöneticisinin denetimi altında gerçekleştirilmiştir. Yüzü yarı yarıya tıraş etmek üzere yüzün bir yarısı için Braun Series 9 ve diğer yarısı için Philips Series 9000 yeni modeli kullanılmıştır. Ertesi gün tıraş makinelerinin yeri değiştirilmiş ve her birisi yüzün diğer yarısında kullanılmıştır. Yüzün yarısı için tıraş olma süresi test yöneticisi tarafından ölçülmüştür. Test katılımcısı, tıraş olduktan sonra, elektronik bir soru formu yardımı ile yüzün her iki yarısı için aşağıdaki tıraş niteliklerini değerlendirmiştir: eksiksizlik, hız (verimlilik), kalan kılların giderilmesi ve tıraştan önce ve sonra cilde karşı naziklik.
Sonuçlar: Braun Series 9, aşağıdaki tıraş makinesi nitelikleri (başkaları arasında) için olmak üzere, 24 saatlik sakal ve üç günlük sakal üzerinde Philips Series 9000 yeni modelinden önemli ölçüde daha iyi olarak değerlendirilmiştir: eksiksizlik (24 saatlik sakal üzerinde %95 güven seviyesi/üç günlük sakal üzerinde %99 güven seviyesi), hız (her iki sakal uzunluğunda %99 güven seviyesi) ve ölçülen tıraş süresi (her iki sakal uzunluğunda %99 güven seviyesi) — Kalan kılların giderilmesi (%95 güven seviyesi) ve ayrıca tıraş memnuniyeti (%99 güven seviyesi) üç günlük sakal üzerinde önemli ölçüde daha iyi olarak değerlendirilmiştir. Her iki tıraş makinesinin cilde karşı nazikliği aynı derecede olarak değerlendirilmiştir.

Çalışma 2

Braun Series 9 ile Panasonic Lamdash 5 yeni modeli (ES-CLV9A) arasında tüketici kullanımı testinde yapılan karşılaştırma (test no.: M165004)

Testin hedefi:

Braun Series 9 ve ve Panasonic Lamdash 5 yeni modeli arasında, tüketici kullanımı testinde yapılan tıraş performansı ve cilde karşı naziklik karşılaştırmasının sonucu. Bu testte, tıraş süresinin ölçülmesine ve test katılımcılarının tıraş olma performansı nitelikleri ve cilde karşı naziklik üzerindeki kişisel algılarına odaklanılmıştır.

Test açıklaması:

Yer: ipi Institute für Produkt-Markt-Forschung in Stuttgart
Zaman aralığı: 2 Mart 2016 - 8 Nisan 2016
Test katılımcıları: 18 ile 65 yaşları arasında, sakalı olmayan, haftada en az üç veya dört kez tıraş olan ve bir tıraş makinesi için 150 Euro ödemeye hazır olan 100 adet erkek.
Tüm katılımcılar, evde lineer salınımlı bir sisteme sahip tıraş makineleri kullanmaktadır. Test üç günlük sakal ve 24 saatlik sakal üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Test tasarımı : Test tıraşı, testi gerçekleştiren kurumda, bir test yöneticisinin denetimi altında gerçekleştirilmiştir. Yüzü yarı yarıya tıraş etmek üzere yüzün bir yarısı için Series 9 ve diğer yarısı için ise Panasonic Lamdash 5 yeni modeli (ES-CLV9A) kullanılmıştır. Ertesi gün tıraş makinelerinin yeri değiştirilmiş ve her birisi yüzün diğer yarısında kullanılmıştır. Yüzün yarısı için tıraş olma süresi test yöneticisi tarafından ölçülmüştür. Test katılımcıları, tıraş olduktan sonra, elektronik bir soru formu yardımı ile yüzün her iki yarısı için aşağıdaki tıraş niteliklerini değerlendirmiştir: eksiksizlik, hız (verimlilik), kalan kılların giderilmesi ve tıraştan önce ve sonra cilde karşı naziklik.
Sonuçlar: Hız (verimlilik), eksiksizlik ve sorunlu alanlara uyum ve ayrıca ölçülen tıraş süresi gibi tıraş olma özellikleri bakımından üç günlük sakallar üzerinde Braun Series 9 (: %95 güven seviyesi) Panasonic Lamdash 5 yeni modeline kıyasla daha iyi bir değerlendirme sonucu almıştır. Her iki tıraş makinesinin 24 saatlik sakal üzerindeki eksiksizlik ve hız (verimlilik) düzeyi aynı derecede olarak değerlendirilmiştir. Her iki tıraş makinesinin cilde karşı nazikliğinin yanı sıra her iki sakal uzunluğu için sorunlu bölgelerde kalan kılları giderme düzeyi aynı derecede olarak değerlendirilmiştir.

Çalışma 3

Braun Series 9 ile Remington HyperFlex Pro XR 1370 arasında, tüketici kullanımı testi yoluyla karşılaştırma (test no.: M 135113)

Testin hedefi:

Braun Series 9 ve Remington HyperFlex Pro XR1370’ın tüketici kullanımı testinde tıraş performansı ve cilde karşı nazikliği açısından karşılaştırılması. Bu testte, tıraş süresinin ölçülmesine ve test katılımcılarının tıraş olma performansı nitelikleri ve cilde karşı naziklik üzerindeki kişisel algılarına odaklanılmıştır.

Test açıklaması:

Yer: ipi Institute für Produkt-Markt-Forschung in Stuttgart
Zaman aralığı: 11 Kasım - 15 Kasım 2013
Test katılımcıları: 25 ile 60 yaşları arasında, sakalı olmayan, haftada en az üç kez tıraş olan ve bir tıraş makinesi için 130 Euro ödemeye hazır olan 103 adet erkek.
Test paneli, %50 döner tıraş sistemi ve %50 lineer salınımlı tıraş sistemi kullanan kişiler karıştırılarak oluşmuştur. Test üç günlük sakal üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Test tasarımı : Test tıraşı, testi gerçekleştiren kurumda, bir test yöneticisinin denetimi altında gerçekleştirilmiştir. Yüzü yarı yarıya tıraş etmek üzere yüzün bir yarısı için Braun Series 9 ve diğer yarısı için ise Remington HyperFlex kullanılmıştır. Ertesi gün tıraş makinelerinin yeri değiştirilmiş ve her birisi yüzün diğer yarısında kullanılmıştır. Yüzün yarısı için tıraş olma süresi test yöneticisi tarafından ölçülmüştür. Test katılımcıları, tıraş olduktan sonra, elektronik bir soru formu yardımı ile yüzün her iki yarısı için aşağıdaki tıraş niteliklerini değerlendirmiştir: eksiksizlik, hız (verimlilik), kalan kılların giderilmesi ve tıraştan önce ve sonra cilde karşı naziklik.
Sonuçlar: Eksiksizlik, hız (verimlilik), kalan kılların giderilmesi ve tıraş sırasına ve sonrasında cilde karşı naziklik gibi tıraş nitelikleri konusunda üç günlük sakallar üzerinde Braun Series 9’un (: %95 güven seviyesi) Remington HyperFlex’e kıyasla daha iyi olduğu önemli ölçüde kanıtlanmıştır. Bu durum sorunlu alanlarda da bu niteliklerin değerlendirilmesi açısından geçerlidir. Yüzün her iki yarısı için ölçülen tıraş süresinin de Remington HyperFlex ile tıraşa kıyasla Braun Series 9 ile çok daha kısa olduğu görülmüştür.

Çalışma 4

Braun Series 9 ile Remington SmartEdge Pro XF 8700 arasında, tüketici kullanımı testi yoluyla karşılaştırma (test no.: 155015)

Testin hedefi:

Braun Series 9 ve Remington Smart Edge Pro’nun tüketici kullanımı testinde tıraş performansı ve cilde karşı nazikliği açısından karşılaştırılması. Bu testte, tıraş süresinin ölçülmesine ve test katılımcılarının tıraş olma performansı nitelikleri ve cilde karşı naziklik üzerindeki kişisel algılarına odaklanılmıştır.

Test açıklaması:

Yer: ipi Institute für Produkt-Markt-Forschung in Stuttgart
Zaman aralığı: 9 Mart - 2 Nisan 2015
Test katılımcıları: 18 ile 65 yaşları arasında, sakalı olmayan, haftada en az üç kez tıraş olan ve bir tıraş makinesi için 130 Euro ödemeye hazır olan 52 adet erkek.
Tüm katılımcılar zaten evde lineer salınımlı sisteme sahip bir tıraş makinesi kullanmaktadır. Test üç günlük sakal ve 24 saatlik sakal üzerinde yürütülmüştür.
Test tasarımı: Test tıraşı, testi gerçekleştiren kurumda, bir test yöneticisinin denetimi altında gerçekleştirilmiştir. Yüzü yarı yarıya tıraş etmek üzere yüzün bir yarısı için Braun Series 9 ve diğer yarısı için ise Remington Smart Edge Pro kullanılmıştır. Ertesi gün tıraş makinelerinin yeri değiştirilmiş ve her birisi yüzün diğer yarısında kullanılmıştır. Yüzün yarısı için tıraş olma süresi test yöneticisi tarafından ölçülmüştür. Test katılımcıları, tıraş olduktan sonra, elektronik bir soru formu yardımı ile yüzün her iki yarısı için aşağıdaki tıraş olma niteliklerini değerlendirmiştir: eksiksizlik, hız (verimlilik), kalan kılların giderilmesi ve tıraştan önce ve sonra cilde karşı naziklik.
Sonuçlar: Eksiksizlik, hız (verimlilik), kalan kılların giderilmesi ve tıraş sırasına ve sonrasında cilde karşı naziklik gibi tıraş nitelikleri konusunda Braun Series 9 %95 güven seviyesi) üç günlük sakallar ve 24 saatlik sakallar üzerinde Remington Smart Edge Pro’ya göre daha iyi olarak değerlendirilmiştir. Bu durum sorunlu alanlarda da bu niteliklerin değerlendirilmesi açısından geçerlidir. Yüzün her iki yarısı için ölçülen tıraş süresinin, Remington Smart Edge Pro ile tıraşa kıyasla Braun Series 9 ile çok daha kısa olduğu görülmüştür.

Çalışma 5

“Braun Series 9” ve “Philips Series 9000”in tıraş verimliliğinin nesnel olarak ölçülmesi (test no.: 235_CD_314E)

Testin amacı:

Test edilen tıraş makinelerinin üç günlük sakalı alma konusunda ne kadar verimli olduğuna dair nesnel karşılaştırma.

Test açıklaması:

Yer: Kronberg’de bulunan CPRC (Tüketici ve Ürün Araştırma Merkezi)
Testi yürüten kurum: Marktforschungsagentur SEICKEL [SEICKEL pazar araştırma kurumu], Frankfurt
Zaman aralığı: 9/15/2014 ila 10/2/2014
Test katılımcıları: 22 erkek aşağıdaki ölçütlere göre teste katılmak üzere seçilmiştir:
Haftada en az beş kez kuru tıraş olan ve evde en fazla dört yıllık olan ve yenisinin fiyatı en az 150 Euro olan bir tıraş makinesi kullanan, 23 ila 49 yaşları arasındaki sakalsız erkekler. Test katılımcıları, %50’si döner tıraş sisteminin kullanıcıları, %50’si de salınımlı tıraş sisteminin kullanıcıları olacak şekilde ayrılmıştır çünkü karşılaştırılan tıraş makinelerinden birinde döner tıraş sistemi (“Philips Series 9000”), diğerinde ise salınımlı tıraş sistemi (“Braun Series 9”) kullanılmaktadır. Test üç günlük bir sakalda gerçekleştirilmiştir.
Ölçüm yöntemi: Tıraş olmadan önce ve önceden belirlenmiş bir tıraş süresinden sonra büyüteç yardımı ile yüzdeki cildin resimleri çekilmiştir. Yukarıdan görülen şekilde kılların sayısı ve kılların gözle görülebilir olan uzunluğu ölçüm sistemi tarafından otomatik olarak belirlenmiştir.
Ölçüm parametresi: Tıraş sırasında üç günlük sakalın alınma oranı ölçülmüştür. Ölçüm değeri ölçülen tüm kıl uzunluklarının toplamıdır. Bir tıraş makinesi daha verimli olduğu zaman, eşit bir tıraş olma süresinden sonra daha kısa ve daha az sayıda kıl bırakır; ölçüm değeri daha büyük oranda düşer. Bu tüketicinin görsel izlenimi ile eşdeğer niteliktedir. Test edilen her iki tıraş makinesinin de sonuçları test grubu ile istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.
Test tasarımı: Seickel şirketinden gelen bir test yöneticisi test tıraşlarını yönetmiş ve test merkezinde ölçüm işlemlerini gerçekleştirmiştir. Tıraş bölünmüş yüz modu ile gerçekleştirilmiştir; başka bir deyişle, erkekler yüzlerinin yarısını “Braun Series 9”, diğer yarısını da “Philips Series 9000” ile tıraş etmiştir. Sonraki test gününde tıraş makinelerinin yeri değiştirilmiş ve her biri yüzün diğer yarısında kullanılmıştır. Tıraş işlemleri, kıl alma oranını ölçmek üzere 15 saniye ve 30 saniye sonra kesintiye uğratılmıştır.
Sonuçlar: “Braun Series 9” üç günlük sakaldaki kılları “Philips Series 9000”e göre anlamlı ölçüde daha verimli bir biçimde (%95 güven oranı) almaktadır.

Çalışma 6

“Braun Series 9” ile “Panasonic Lamdash 5 bıçaklı ES-LV 65”in tıraş konusundaki verimliliğinin nesnel olarak ölçülmesi (test no.: 237_CS_314E)

Testin amacı:

Test edilen tıraş makinelerinin üç günlük sakalı alma konusunda ne kadar verimli olduğuna dair nesnel karşılaştırma.

Test açıklaması:

Yer: Kronberg’de bulunan CPRC (Tüketici ve Ürün Araştırma Merkezi)
Testi yürüten kurum: Marktforschungsagentur SEICKEL, Frankfurt
Zaman aralığı: 10/19/2014 ila 10/29/2014
Test katılımcıları: 28 erkek aşağıdaki ölçütlere göre teste katılmak üzere seçilmiştir:
Haftada en az beş kez kuru tıraş olan ve evde en fazla dört yıllık olan ve yenisinin fiyatı en az 150 Euro olan bir tıraş makinesi kullanan, 22 ila 47 yaşları arasındaki sakalsız erkekler. Test katılımcıları evde salınımlı sisteme sahip tıraş makinesi kullanan kişilerdir çünkü testteki her iki tıraş makinesinde de salınımlı sistemler kullanılmıştır. Test üç günlük bir sakalda gerçekleştirilmiştir.
Ölçüm yöntemi: Tıraş olmadan önce ve önceden belirlenmiş bir tıraş süresinden sonra büyüteç yardımı ile yüzdeki cildin resimleri çekilmiştir. Yukarıdan görülen şekilde kılların sayısı ve kılların gözle görülebilir olan uzunluğu ölçüm sistemi tarafından otomatik olarak belirlenmiştir.
Ölçüm parametresi: Tıraş sırasında üç günlük sakalın alınma oranı ölçülmüştür. Ölçüm değeri ölçülen tüm kıl uzunluklarının toplamıdır. Bir tıraş makinesi daha verimli olduğu zaman, eşit bir tıraş olma süresinden sonra daha kısa ve daha az sayıda kıl bırakır; ölçüm değeri daha büyük oranda düşer. Bu tüketicinin görsel izlenimi ile eşdeğer niteliktedir. Test edilen her iki tıraş makinesinin de sonuçları test grubu ile istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.
Test tasarımı: Seickel şirketinden gelen bir test yöneticisi test tıraşlarını yönetmiş ve test merkezinde ölçüm işlemlerini gerçekleştirmiştir. Tıraş bölünmüş yüz modunda gerçekleştirilmiştir; başka bir deyişle, yüzün bir yarısı “Braun Series 9”, diğer yarısı da “Panasonic Lamdash 5” ile tıraş edilmiştir. Sonraki test gününde tıraş makinelerinin yeri değiştirilmiş ve her biri yüzün diğer yarısında kullanılmıştır. Tıraş işlemleri, kıl alma oranını ölçmek üzere 15 saniye ve 30 saniye sonra kesintiye uğratılmıştır.
Sonuçlar: “Braun Series 9” üç günlük sakaldaki kılları “Panasonic Lamdash 5 bıçaklı ES-LV 65”e göre belirgin biçimde daha verimli olarak (%95 güven oranı) almaktadır.

Çalışma 7

“Braun Series 9” ve “Remington HyperFlex Pro XR1370”in tıraş konusundaki verimliliğinin nesnel olarak ölçülmesi (test no.: 217_CS_413S)

Testin amacı:

Test edilen tıraş makinelerinin üç günlük sakalı alma konusunda ne kadar verimli olduğuna dair nesnel karşılaştırma.

Test açıklaması:

Yer: Kronberg’de bulunan CPRC (Tüketici ve Ürün Araştırma Merkezi)
Testi yürüten kurum: Marktforschungsagentur SEICKEL, Frankfurt
Zaman aralığı: 11/14/2013 ila 11/26/2013
Test katılımcıları: 24 erkek aşağıdaki ölçütlere göre teste katılmak üzere seçilmiştir:
Haftada en az beş kez kuru tıraş olan ve evde en fazla dört yıllık olan ve yenisinin fiyatı en az 150 Euro olan bir tıraş makinesi kullanan, 22 ila 49 yaşları arasındaki sakalsız erkekler. Test katılımcıları, %50’si döner tıraş sisteminin kullanıcıları, %50’si de salınımlı tıraş sisteminin kullanıcıları olacak şekilde ayrılmıştır çünkü karşılaştırılan tıraş makinelerinden birinde döner tıraş sistemi (“Remington HyperFlex Pro”), diğerinde ise salınımlı tıraş sistemi (“Braun Series 9”) kullanılmaktadır. Test üç günlük bir sakalda gerçekleştirilmiştir.
Ölçüm yöntemi: Tıraş olmadan önce ve önceden belirlenmiş bir tıraş süresinden sonra büyüteç yardımı ile yüzdeki cildin resimleri çekilmiştir. Yukarıdan görülen şekilde kılların sayısı ve kılların gözle görülebilir olan uzunluğu ölçüm sistemi tarafından otomatik olarak belirlenmiştir.
Ölçüm parametresi: Tıraş sırasında üç günlük sakalın alınma oranı ölçülmüştür. Ölçüm değeri ölçülen tüm kıl uzunluklarının toplamıdır. Bir tıraş makinesi daha verimli olduğu zaman, eşit bir tıraş olma süresinden sonra daha kısa ve daha az sayıda kıl bırakır; ölçüm değeri daha büyük oranda düşer. Bu tüketicinin görsel izlenimi ile eşdeğer niteliktedir. Test edilen her iki tıraş makinesinin de sonuçları test grubu için istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.
Test tasarımı: Seickel şirketinden gelen bir test yöneticisi test tıraşlarını yönetmiş ve test merkezinde ölçüm işlemlerini gerçekleştirmiştir. Tıraş bölünmüş yüz tasarımı ile gerçekleştirilmiştir; başka bir deyişle, yüzün yarısı “Braun Series 9”, diğer yarısı da “Remington HyperFlex Pro” ile tıraş edilmiştir. Sonraki test gününde tıraş makinelerinin yeri değiştirilmiş ve her biri yüzün diğer yarısında kullanılmıştır. Tıraş işlemleri, ölçüm amacıyla, 15 saniye ve 45 saniye sonra kesintiye uğratılmıştır.
Sonuçlar: “Braun Series 9” üç günlük sakaldaki kılları “Remington HyperFlex Pro”ya göre belirgin biçimde daha verimli olarak (%95 güven oranı) almaktadır. 5–7 sayılı Çalışmaların Marktforschungsagentur SEICKEL tarafından yürütüldüğüne dair doğrulama.