Series 9 – Çalışma sonuçları

Series 9 – Çalışma sonuçları

şu iddiayı somutlaştırmak için: “Üç günlük sakalda test edilmiş olan, dünyanın en verimli ve rahat tıraşı/tıraş makinesi”.

Aşağıdaki reklamcılık mesajlarını somutlaştırmak üzere toplam yedi farklı çalışma yürütülmüştür: “Dünyanın en verimli ve rahat tıraş makinesi” veya “Dünyanın en verimli ve rahat tıraşı.”
Dört çalışma için (aşağıda belirtilen 1–4 numaralı çalışmalar), Stuttgart’ta bulunan ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung [ipi ürün ve pazar araştırma enstitüleri] görevlendirilmiştir. Bu kurumlar “Braun Series 9” üzerinde, dört farklı rakip tıraş makinesi ile karşılaştırmalı olarak nesnel tüketici testleri yürütmüştür.
Bunlara ek olan üç çalışmada (aşağıda belirtilen 5–7 numaralı çalışmalar) “Braun Series 9”un üç günlük sakal üzerindeki tıraş verimliliği, üç rakip ürünle karşılaştırmalı olarak ve optik bir ölçüm işleminin yardımı ile nesnel bir biçimde belirlenmiştir. Her çalışmanın ayrıntılı açıklaması aşağıda bulunabilir.
“Tıraş verimliliği” terimi tıraş makinesinin darbe / birim zaman başına giderdiği kılı ifade eder; “cilde karşı naziklik” tıraş sırasında ve sonrasında ne kadar az cilt tahrişi olduğunu ifade eder.

Rakip cihazlar, aşağıdaki rakiplere ait olan üstün kaliteli tıraş makineleri olmuştur: Philips, Panasonic ve Remington – iki dört tıraş sistemi (“Philips Series 9000” ve “Remington HyperFlex”) ve iki salınımlı tıraş sistemi (“Panasonic Lamdash 5” ve “Remington SmartEdge Pro”) dahil. “Braun Series 9” salınımlı bir tıraş sistemi olan bir tıraş makinesidir.

Çalışma 1

“Braun Series 9” ve “Philips Series 9000 (s9731)” arasında, tüketici testindeki karşılaştırma (ipi test no.: M145092)

Testin amacı:

“Braun Series 9” ile “Philips Series 9000”in bir kullanıcı testinde tıraş performansı ve cilde karşı nazikliği açısından karşılaştırılması. Bu testte tıraş süresini ölçmeye ve test katılımcılarının tıraş performansı nitelikleri ve cilde karşı nazikliği konusundaki kişisel görüşüne odaklanılmıştır.

Test açıklaması:

Yer: Stuttgart’taki ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung’da bulunan Tüketici Test Stüdyosu
Zaman aralığı: 11/3/2014 ila 2/2/2015
Test katılımcıları: 100 erkek aşağıdaki ölçütlere göre teste katılmak üzere seçilmiştir:
Haftada en az beş kez tıraş olan ve yeni bir tıraş makinesi için en az 150 Euro ödemeye hazır olan 20 ila 60 yaşları arasındaki sakalsız erkekler. Test katılımcıları, %50’si döner tıraş sisteminin kullanıcıları, %50’si de salınımlı tıraş sisteminin kullanıcıları olacak şekilde ayrılmıştır çünkü karşılaştırılan tıraş makinelerinden birinde döner tıraş sistemi (“Philips Series 9000”), diğerinde ise salınımlı tıraş sistemi (“Braun Series 9”) kullanılmaktadır. Test hem üç günlük sakalı hem 24 saatlik sakalı olan 100 erkek üzerinde yürütülmüştür.
Test tasarımı: Test tıraşı bir test yöneticisinin denetimi altında gerçekleştirilmiştir. Tıraş bölünmüş yüz tasarımı ile gerçekleştirilmiştir; başka bir deyişle, yüzün yarısı “Braun Series 9”, diğer yarısı da “Philips Series 9000” ile tıraş edilmiştir. Ertesi gün, tıraş makinelerinin yeri değiştirilmiş ve her biri yüzün diğer yarısında kullanılmıştır. Yüzün bir yarısı başına olan tıraş olma süresi test yöneticisi tarafından ölçülmüştür. Tıraş olduktan sonra, test katılımcısı, yüzün her iki yarısının tıraş olma niteliklerini aşağıdakileri içeren elektronik bir soru formu yardımı ile değerlendirmiştir: “eksiksizlik”, “hız (verimlilik)”, “kalan kılların giderilmesi” ve “tıraştan önce ve sonra cilde karşı naziklik”. Test yine “Philips Series 9000” ile de karşılaştırılmış olan “Braun Series 7” tıraş makinesini de içermiştir.
Sonuçlar: “Braun Series 9”, 24 saatlik sakalın yanı sıra, üç günlük sakalda da, “eksiksizlik”, “hız (verimlilik)” ve “kalan kılların giderilmesi“ ile ilgili olan tıraş nitelikleri açısından önemli ölçüde daha iyi değerlendirme sonucu (güven düzeyi: %99) almıştır (“Philips Series 9000”e kıyasla). “Braun Series 9” üç günlük sakalda tıraş sırasına ve sonrasında, cilde karşı naziklik açısından tüm açılardan da kazanan ürün olmuştur (en az %95 anlamlılık). Bu niteliklerin tümünün değerlendirilmesi sorunlu alanlar için de geçerlidir. Yüzün bir yarısı başına olan, ölçülen tıraş süresi, “Braun Series 9” ile “Philips Series 9000”e göre anlamlı ölçüde daha kısa olmuştur. Özel olarak bakıldığında, 138 saniyeye (“Philips Series 9000”) kıyasla 117 saniye (“Braun Series 9”) olarak ölçülmüştür.

Çalışma 2

“Braun Series 9” ile “Panasonic Lamdash 5 (ES-LV65-s5)” arasında tüketici testinde yapılan karşılaştırma (ipi test no.: M135114)

Testin amacı:

“Braun Series 9” ve “Panasonic Lamdash 5” arasında, kullanıcı testinde yapılan tıraş performansı ve cilde karşı naziklik karşılaştırmasının sonucu. Bu testte, tıraş süresinin ölçülmesine ve test katılımcısının tıraş performansı nitelikleri ve cilde karşı naziklik konusundaki kişisel görüşüne odaklanılmıştır.

Test açıklaması:

Yer: Stuttgart’taki ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung’da bulunan Tüketici Test Stüdyosu
Zaman aralığı: 11/18/2013 ila 11/22/2013
Test katılımcıları: 101 erkek aşağıdaki ölçütlere göre teste katılmak üzere seçilmiştir:
18 ila 65 yaşları arasında, sakalı olmayan, günde en az üç kez tıraş olan ve bir tıraş makinesi için en az 150 Euro ödemeye hazır olan erkekler. Tüm test katılımcıları evde salınımlı sisteme sahip tıraş makinesi kullanan kişilerdir çünkü testteki her iki tıraş makinesinde de salınımlı sistemler kullanılmıştır. Test sadece üç günlük bir sakalda gerçekleştirilmiştir.
Test tasarımı: Test tıraşı bir test yöneticisinin denetimi altında gerçekleştirilmiştir. Tıraş bölünmüş yüz tasarımı ile gerçekleştirilmiştir; başka bir deyişle, yüzün bir yarısı “Braun Series 9”, diğer yarısı da “Panasonic Lamdash 5” ile tıraş edilmiştir. Ertesi gün, tıraş makinelerinin yeri değiştirilmiş ve her biri yüzün diğer yarısında kullanılmıştır. Yüzün bir yarısı başına olan tıraş olma süresi test yöneticisi tarafından ölçülmüştür. Tıraş olduktan sonra, test katılımcısı, yüzün her iki yarısının tıraş olma niteliklerini aşağıdakileri içeren elektronik bir soru formu yardımı ile değerlendirmiştir: “eksiksizlik”, “hız (verimlilik)”, “kalan kılların giderilmesi” ve “tıraştan önce ve sonra cilde karşı naziklik”.
Sonuçlar: Üç günlük sakalın tıraş edilmesinden önce ve sonra “eksiksizlik”, “hız (verimlilik)”, “kalan kılların alınması” ve cilde karşı “naziklik”ten oluşan kapsamlı tıraş nitelikleri açısından “Braun Series 9” “Panasonic Lamdash 5”e göre belirgin biçimde daha iyi bir değerlendirme sonucu (güven düzeyi: en az %95) almıştır. Bu durum sorunlu bölgelerde bu niteliklerin değerlendirilmesi açısından da geçerlidir. Yüzün yarısı için ölçülen tıraş süresi üç günlük bir sakalın tıraş edilmesi için “Braun Series 9” ile, “Panasonic Lamdash 5”e kıyasla anlamlı ölçüde daha kısa olmuştur; spesifik olarak, 119 saniyeye (“Braun Series 9”) kıyasla 127 saniye (“Panasonic Lamdash 5”) olarak ölçülmüştür.

Çalışma 3

“Braun Series 9” ile “Remington HyperFlex Pro XR 1370” arasında, tüketici testi yoluyla karşılaştırma (ipi test no.: M135113)

Testin amacı:

“Braun Series 9” ve “Remington HyperFlex Pro XR1370” arasında, kullanıcı testi yoluyla, tıraş performansı ve cilde karşı naziklik açısından karşılaştırma. Bu testte, tıraş süresinin ölçülmesine ve test katılımcılarının tıraş performansı nitelikleri ve cilde karşı nazikliğe karşı görüşlerinin odaklanılmıştır.

Test açıklaması:

Yer: Stuttgart’taki ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung’da bulunan Tüketici Test Stüdyosu
Zaman aralığı: 11/11/2013 ila 11/15/2013
Test katılımcıları: 103 erkek aşağıdaki ölçütlere göre teste katılmak üzere seçilmiştir:
25 ila 60 yaşları arasında, sakalı olmayan, günde en az üç kez tıraş olan ve bir tıraş makinesi için en az 150 Euro ödemeye hazır olan erkekler. Test katılımcıları, %50’si döner tıraş sisteminin kullanıcıları, %50’si de salınımlı tıraş sisteminin kullanıcıları olacak şekilde ayrılmıştır; çünkü karşılaştırılan tıraş makinelerinden birinde döner tıraş sistemi (“Remington HyperFlex Pro XR1370”), diğerinde ise salınımlı tıraş sistemi (“Braun Series 9”) kullanılmaktadır. Test sadece üç günlük bir sakalda gerçekleştirilmiştir.
Test tasarımı: Test tıraşı bir test yöneticisinin denetimi altında gerçekleştirilmiştir. Tıraş bölünmüş yüz tasarımı ile gerçekleştirilmiştir; başka bir deyişle, yüzün yarısı “Braun Series 9”, diğer yarısı da “Remington HyperFlex” ile tıraş edilmiştir. Ertesi gün, tıraş makinelerinin yeri değiştirilmiş ve her biri yüzün diğer yarısında kullanılmıştır. Yüzün bir yarısı başına olan tıraş olma süresi test yöneticisi tarafından ölçülmüştür. Tıraş olduktan sonra, test katılımcısı, yüzün her iki yarısının tıraş olma niteliklerini aşağıdakileri içeren elektronik bir soru formu yardımı ile değerlendirmiştir: “eksiksizlik”, “hız (verimlilik)”, “kalan kılların giderilmesi” ve “tıraştan önce ve sonra cilde karşı naziklik”.
Sonuçlar: “Braun Series 9”, 24 saatlik sakalın yanı sıra üç günlük sakalda da “eksiksizlik”, “hız (verimlilik)”, “kalan kılların giderilmesi” ve cilde karşı “naziklik” ile ilgili olan tüm tıraş nitelikleri açısından belirgin biçimde daha yüksek değerlendirme sonucu (güven düzeyi: %99) almıştır (“Remington HyperFlex”e kıyasla). Bu durum sorunlu bölgelerde bu niteliklerin değerlendirilmesi açısından da geçerlidir. Yüzün yarısı için ölçülen tıraş süresi üç günlük bir sakalın tıraş edilmesi için “Braun Series 9” ile, “Remington HyperFlex”e kıyasla anlamlı ölçüde daha kısa olmuştur; spesifik olarak, 115 saniyeye (“Braun Series 9”) kıyasla 135 saniye (“Remington HyperFlex”) olarak ölçülmüştür.

Çalışma 4

“Braun Series 9” ile “Remington SmartEdge Pro XF 8700” arasında, tüketici testi yoluyla karşılaştırma (ipi test no. M155015)

Testin amacı:

“Braun Series 9” ile “Remington Smart Edge Pro” arasında, kullanıcı testi yoluyla, tıraş performansı ve cilde karşı naziklik açısından karşılaştırma. Bu testte, tıraş süresinin ölçülmesine ve test katılımcılarının tıraş performansı nitelikleri ve cilde karşı nazikliğe karşı görüşlerinin odaklanılmıştır.

Test açıklaması:

Yer: Stuttgart’taki ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung’da bulunan Tüketici Test Stüdyosu
Zaman aralığı: 3/9/2015 ila 4/2/2015
Test katılımcıları: 52 erkek aşağıdaki ölçütlere göre teste katılmak üzere seçilmiştir:
18 ila 65 yaşları arasında, sakalı olmayan, günde en az üç kez tıraş olan ve bir tıraş makinesi için en az 130 Euro ödemeye hazır olan erkekler. Tüm test katılımcıları evde salınımlı sisteme sahip tıraş makinesi kullanan kişilerdir çünkü testteki her iki tıraş makinesinde de salınımlı sistemler kullanılmıştır. Test hem üç günlük sakalı hem 24 saatlik sakalı olan 52 erkek üzerinde yürütülmüştür.
Test design: Test tasarımı: Test tıraşı bir test yöneticisinin denetimi altında gerçekleştirilmiştir. Tıraş bölünmüş yüz tasarımı ile gerçekleştirilmiştir; başka bir deyişle, yüzün yarısı “Braun Series 9”, diğer yarısı da “Remington Smart Edge Pro” ile tıraş edilmiştir. Ertesi gün, tıraş makinelerinin yeri değiştirilmiş ve her biri yüzün diğer yarısında kullanılmıştır. Yüzün bir yarısı başına olan tıraş olma süresi test yöneticisi tarafından ölçülmüştür. Tıraş olduktan sonra, test katılımcısı, yüzün her iki yarısının tıraş olma niteliklerini aşağıdakileri içeren elektronik bir soru formu yardımı ile değerlendirmiştir: “eksiksizlik”, “hız (verimlilik)”, “kalan kılların giderilmesi” ve “tıraştan önce ve sonra cilde karşı naziklik”.
Sonuçlar: “Braun Series 9”, 24 saatlik sakalın yanı sıra üç günlük sakalda da “eksiksizlik”, “hız (verimlilik)”, “kalan kılların giderilmesi” ve cilde karşı “naziklik” ile ilgili olan tüm tıraş nitelikleri açısından belirgin biçimde daha yüksek değerlendirme sonucu (güven düzeyi: %99) almıştır (“Remington Smart Edge Pro”ya kıyasla). Bu durum sorunlu bölgelerde bu niteliklerin değerlendirilmesi açısından da geçerlidir. Yüzün yarısı için ölçülen tıraş süresi üç günlük bir sakalın tıraş edilmesi için “Braun Series 9” ile, “Remington Smart Edge Pro”ya kıyasla belirgin biçimde daha kısa olmuştur; spesifik olarak, 106 saniyeye (“Braun Series 9”) kıyasla 129 saniye (“Remington Smart Edge Pro”) olarak ölçülmüştür. 1–4 sayılı Çalışmaların ipi Institute tarafından doğrulanması.

Çalışma 5

“Braun Series 9” ve “Philips Series 9000”in tıraş verimliliğinin nesnel olarak ölçülmesi (test no.: 235_CD_314E)

Testin amacı:

Test edilen tıraş makinelerinin üç günlük sakalı alma konusunda ne kadar verimli olduğuna dair nesnel karşılaştırma.

Test açıklaması:

Yer: Kronberg’de bulunan CPRC (Tüketici ve Ürün Araştırma Merkezi)
Testi yürüten kurum: Marktforschungsagentur SEICKEL [SEICKEL pazar araştırma kurumu], Frankfurt
Zaman aralığı: 9/15/2014 ila 10/2/2014
Test katılımcıları: 22 erkek aşağıdaki ölçütlere göre teste katılmak üzere seçilmiştir:
Haftada en az beş kez kuru tıraş olan ve evde en fazla dört yıllık olan ve yenisinin fiyatı en az 150 Euro olan bir tıraş makinesi kullanan, 23 ila 49 yaşları arasındaki sakalsız erkekler. Test katılımcıları, %50’si döner tıraş sisteminin kullanıcıları, %50’si de salınımlı tıraş sisteminin kullanıcıları olacak şekilde ayrılmıştır çünkü karşılaştırılan tıraş makinelerinden birinde döner tıraş sistemi (“Philips Series 9000”), diğerinde ise salınımlı tıraş sistemi (“Braun Series 9”) kullanılmaktadır. Test üç günlük bir sakalda gerçekleştirilmiştir.
Ölçüm yöntemi: Tıraş olmadan önce ve önceden belirlenmiş bir tıraş süresinden sonra büyüteç yardımı ile yüzdeki cildin resimleri çekilmiştir. Yukarıdan görülen şekilde kılların sayısı ve kılların gözle görülebilir olan uzunluğu ölçüm sistemi tarafından otomatik olarak belirlenmiştir.
Ölçüm parametresi: Tıraş sırasında üç günlük sakalın alınma oranı ölçülmüştür. Ölçüm değeri ölçülen tüm kıl uzunluklarının toplamıdır. Bir tıraş makinesi daha verimli olduğu zaman, eşit bir tıraş olma süresinden sonra daha kısa ve daha az sayıda kıl bırakır; ölçüm değeri daha büyük oranda düşer. Bu tüketicinin görsel izlenimi ile eşdeğer niteliktedir. Test edilen her iki tıraş makinesinin de sonuçları test grubu ile istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.
Test tasarımı: Seickel şirketinden gelen bir test yöneticisi test tıraşlarını yönetmiş ve test merkezinde ölçüm işlemlerini gerçekleştirmiştir. Tıraş bölünmüş yüz modu ile gerçekleştirilmiştir; başka bir deyişle, erkekler yüzlerinin yarısını “Braun Series 9”, diğer yarısını da “Philips Series 9000” ile tıraş etmiştir. Sonraki test gününde tıraş makinelerinin yeri değiştirilmiş ve her biri yüzün diğer yarısında kullanılmıştır. Tıraş işlemleri, kıl alma oranını ölçmek üzere 15 saniye ve 30 saniye sonra kesintiye uğratılmıştır.
Sonuçlar: “Braun Series 9” üç günlük sakaldaki kılları “Philips Series 9000”e göre anlamlı ölçüde daha verimli bir biçimde (%95 güven oranı) almaktadır.

Çalışma 6

“Braun Series 9” ile “Panasonic Lamdash 5 bıçaklı ES-LV 65”in tıraş konusundaki verimliliğinin nesnel olarak ölçülmesi (test no.: 237_CS_314E)

Testin amacı:

Test edilen tıraş makinelerinin üç günlük sakalı alma konusunda ne kadar verimli olduğuna dair nesnel karşılaştırma.

Test açıklaması:

Yer: Kronberg’de bulunan CPRC (Tüketici ve Ürün Araştırma Merkezi)
Testi yürüten kurum: Marktforschungsagentur SEICKEL, Frankfurt
Zaman aralığı: 10/19/2014 ila 10/29/2014
Test katılımcıları: 28 erkek aşağıdaki ölçütlere göre teste katılmak üzere seçilmiştir:
Haftada en az beş kez kuru tıraş olan ve evde en fazla dört yıllık olan ve yenisinin fiyatı en az 150 Euro olan bir tıraş makinesi kullanan, 22 ila 47 yaşları arasındaki sakalsız erkekler. Test katılımcıları evde salınımlı sisteme sahip tıraş makinesi kullanan kişilerdir çünkü testteki her iki tıraş makinesinde de salınımlı sistemler kullanılmıştır. Test üç günlük bir sakalda gerçekleştirilmiştir.
Ölçüm yöntemi: Tıraş olmadan önce ve önceden belirlenmiş bir tıraş süresinden sonra büyüteç yardımı ile yüzdeki cildin resimleri çekilmiştir. Yukarıdan görülen şekilde kılların sayısı ve kılların gözle görülebilir olan uzunluğu ölçüm sistemi tarafından otomatik olarak belirlenmiştir.
Ölçüm parametresi: Tıraş sırasında üç günlük sakalın alınma oranı ölçülmüştür. Ölçüm değeri ölçülen tüm kıl uzunluklarının toplamıdır. Bir tıraş makinesi daha verimli olduğu zaman, eşit bir tıraş olma süresinden sonra daha kısa ve daha az sayıda kıl bırakır; ölçüm değeri daha büyük oranda düşer. Bu tüketicinin görsel izlenimi ile eşdeğer niteliktedir. Test edilen her iki tıraş makinesinin de sonuçları test grubu ile istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.
Test tasarımı: Seickel şirketinden gelen bir test yöneticisi test tıraşlarını yönetmiş ve test merkezinde ölçüm işlemlerini gerçekleştirmiştir. Tıraş bölünmüş yüz modunda gerçekleştirilmiştir; başka bir deyişle, yüzün bir yarısı “Braun Series 9”, diğer yarısı da “Panasonic Lamdash 5” ile tıraş edilmiştir. Sonraki test gününde tıraş makinelerinin yeri değiştirilmiş ve her biri yüzün diğer yarısında kullanılmıştır. Tıraş işlemleri, kıl alma oranını ölçmek üzere 15 saniye ve 30 saniye sonra kesintiye uğratılmıştır.
Sonuçlar: “Braun Series 9” üç günlük sakaldaki kılları “Panasonic Lamdash 5 bıçaklı ES-LV 65”e göre belirgin biçimde daha verimli olarak (%95 güven oranı) almaktadır.

Çalışma 7

“Braun Series 9” ve “Remington HyperFlex Pro XR1370”in tıraş konusundaki verimliliğinin nesnel olarak ölçülmesi (test no.: 217_CS_413S)

Testin amacı:

Test edilen tıraş makinelerinin üç günlük sakalı alma konusunda ne kadar verimli olduğuna dair nesnel karşılaştırma.

Test açıklaması:

Yer: Kronberg’de bulunan CPRC (Tüketici ve Ürün Araştırma Merkezi)
Testi yürüten kurum: Marktforschungsagentur SEICKEL, Frankfurt
Zaman aralığı: 11/14/2013 ila 11/26/2013
Test katılımcıları: 24 erkek aşağıdaki ölçütlere göre teste katılmak üzere seçilmiştir:
Haftada en az beş kez kuru tıraş olan ve evde en fazla dört yıllık olan ve yenisinin fiyatı en az 150 Euro olan bir tıraş makinesi kullanan, 22 ila 49 yaşları arasındaki sakalsız erkekler. Test katılımcıları, %50’si döner tıraş sisteminin kullanıcıları, %50’si de salınımlı tıraş sisteminin kullanıcıları olacak şekilde ayrılmıştır çünkü karşılaştırılan tıraş makinelerinden birinde döner tıraş sistemi (“Remington HyperFlex Pro”), diğerinde ise salınımlı tıraş sistemi (“Braun Series 9”) kullanılmaktadır. Test üç günlük bir sakalda gerçekleştirilmiştir.
Ölçüm yöntemi: Tıraş olmadan önce ve önceden belirlenmiş bir tıraş süresinden sonra büyüteç yardımı ile yüzdeki cildin resimleri çekilmiştir. Yukarıdan görülen şekilde kılların sayısı ve kılların gözle görülebilir olan uzunluğu ölçüm sistemi tarafından otomatik olarak belirlenmiştir.
Ölçüm parametresi: Tıraş sırasında üç günlük sakalın alınma oranı ölçülmüştür. Ölçüm değeri ölçülen tüm kıl uzunluklarının toplamıdır. Bir tıraş makinesi daha verimli olduğu zaman, eşit bir tıraş olma süresinden sonra daha kısa ve daha az sayıda kıl bırakır; ölçüm değeri daha büyük oranda düşer. Bu tüketicinin görsel izlenimi ile eşdeğer niteliktedir. Test edilen her iki tıraş makinesinin de sonuçları test grubu için istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.
Test tasarımı: Seickel şirketinden gelen bir test yöneticisi test tıraşlarını yönetmiş ve test merkezinde ölçüm işlemlerini gerçekleştirmiştir. Tıraş bölünmüş yüz tasarımı ile gerçekleştirilmiştir; başka bir deyişle, yüzün yarısı “Braun Series 9”, diğer yarısı da “Remington HyperFlex Pro” ile tıraş edilmiştir. Sonraki test gününde tıraş makinelerinin yeri değiştirilmiş ve her biri yüzün diğer yarısında kullanılmıştır. Tıraş işlemleri, ölçüm amacıyla, 15 saniye ve 45 saniye sonra kesintiye uğratılmıştır.
Sonuçlar: “Braun Series 9” üç günlük sakaldaki kılları “Remington HyperFlex Pro”ya göre belirgin biçimde daha verimli olarak (%95 güven oranı) almaktadır. 5–7 sayılı Çalışmaların Marktforschungsagentur SEICKEL tarafından yürütüldüğüne dair doğrulama.